Vil du se om Skivholme Kirke Vil du se mere til Skjørring Kirke

Kirkeværge i Skjørring og kirkebladsudvalg.
Birgitte Lemming
Vestre Skolevej 19, Skjørring
8464 Galten
Tlf. 28 29 75 32
Email: birgitte.lemming@gmail.com

 

Kirkegårdsudvalg, aktivitetsudvalg,
præstegårdsudvalg .
Helle Sørensen
Udsigten 11, Sjelle, 8464 Galten
Tlf. 22 11 77 56
Email: ibvs@gefiber.dk


PRINT

Kirkebladsudvalg, sekretær suppleant, præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg
Karen Engell Dalsgaard Skivholmevej 55, 8464 Galten
Tlf. 86 95 47 67 Mobil: 60 83 98 14
Email: karen.engell.dalsgaard@gmail.com

 

Præstegårdsudvalg, kirkebladsudvalg,
kirkegårdsudvalg i Skjørring.
Anni Kellermann Vestre Skolevej 17, Skjørring, 8464 Galten
Tlf. 30 26 84 64
Email: a9ogkellermann@mail.dk


Valgbestyrelsse, aktivitetsudvalg,
præstegårdsudvalg, kirkegårdsudvalg i Skjørring
Margit G. Kristensen
Vestre Skolevej 50, 8464 Galten
Tlf.61 69 55 47
Email: margit.g.kristensen@gmail.comPersonalerepræsentant
Jette Lassen,
Østre Skolevej 1, Skjørring
8464 Galten
Tlf. 41 26 41 29
Email:
graverjette@live.dk

TILBAGE