Oversigt over tidligere arrangementer
Konfirmander fra
Herskindskolen, 2015,
collager der udtrykker
påskebegivenhederne.
Billeder fra Dilemma-rollespils-arrangement,
»Jagten på den skyldige«
i Skanderborg Slotskirke onsdag den 6. november 2013.
Konfirmander fra Den fri Hestehaveskole, 2015, collager der udtrykker påskebegivenhederne.
Se konfirmandernes
kunstværker fra
Sjelle Kirke og
Skjørring Kirke, 2013
Onsdag den 5. november 2014 deltog de store konfirmander i et såkaldt dilemma-rollespils-arrangement, som var lavet for alle 700 kommende konfirmander i Skanderborg provsti, som er det samme som Skanderborg Kommune.
Se konfirmandernes
kunstværker fra
Hestehaveskolen og
Herskindskolen, 2013
TIDLIGERE KONFIRMANDER
Spændende tur til Skanderborg Slotskirke
PÅSKEOPTRIN I
SKIVHOME KIRKE
Påskecollager fra konfirmander fra Den fri Hestehaveskole og Herskind Skole 2014
PÅSKEFORTÆLLINGEN
I COLLAGE
PRÆSTEGÅRDEN OG
SOGNEGÅRDEN, SKIVHOLME