Epitaf 1655

Runesten

Altertavlen er fra 1595, da koret var ombygget, ifølge indskrift skænket af ejeren til Sjelle Skovgård, Hans Rostrup og hustru; storfeltets maleri er udført 1940 af tavlens restaurator, Hans Rasmussen, Fåborg.

Prædikestol med malet årstal 1598, udført af samme værksted som altertavlen, fra 1595, og som denne skænket af ejeren af Sjelle Skovgård; i storfelterne malerier fra 1701. Stolen har fem fag, hvis storfelter er høje, smalle og glatte, blot kantet af (nye) tandsnit.

Døbefont, romansk, af granit, kummen, hugget i ét med skaftvulsten, af rødlig granit, foden af sortgrå. Den næsten halvkugleformede og lidt skæve kumme, 78 cm i tvm., har lille rundstav langs mundingsranden. Foden, der minder om nordportalens baser, har form som et omvendt terningskapitæl med ryggede hjørner og lave, fladbuede felter markeret ved rundstave, 1831 fik fonten en overmaling, der atter blev fjernet 1886. I korets nordvestre hjørne.
Tidligere præstegård i Sjelle