Det er ukendt, hvem der omkring 1050 har bygget kirken, men senere har Århus Domkapitel og Århus Domkirke haft indflydelse på dens udbygning og indretning. Fra 1672 til 1921 var kirkens liv og indretning præget af grevskabet Frijsenborg. 1921, blev kirken omdannet til en selvejende institution.

Kirkens hvælvinger er dekoreret med velbevarede sengotiske kalkmalerier fra ca. 1500 til 1503, afdækket og restaureret 1896-99 af J. Magnus Petersen, men der er også rester af ældre malerier fra før hvælvingernes opførelse. Kunstneren eller kunstnerne kommer sandsynligvis fra den såkaldte Århus Skole.

Skivholme Kirke ligger på bakken mellem Herskind og Skivholme. Skib og kor er fra romansk tid, opført mellem 1050-1250 i kamp- og frådsten. Tårnet og våbenhuset er fra slutningen af middelalderen, opført i munkesten. Kirkeklokken er fra 1613. Maria-figuren fra omkring 1350.
I kirken ligger DVD/CD til særligt interesserede, hvad angår kalkmalerier.
Træk af Skivholme Kirkes bygningshistorie.