Alterbordet med egetræspanel i renæssancestil, er opført 1896 og udbedret 1949; matlakeret og stafferet med forgyldning.

Altertavlen, 1615-20, er et snedkret arbejde i højrenæssancestil med nyskårne storvinger fra 1949 af Anker Lund.

Skjørring Kirke er beskeden og består af romansk skib og kor, der oprindelig har haft apsis, samt tårn og våbenhus fra 1867 og 1878, som afløste henholdsvis en tagrytter og et våbenhus, begge af bindingsværk. Den romanske bygning er opført af rå kampesten med granitkvadre i hjørnerne samt omkring døre og vinduer.