ARRANGEMENTER I DE 3 KIRKER
Silkeborg Mandskor gav koncert i Sjelle Kirke søndag den 18. december 2016. Friluftsgudstjenesten i Skivholme Kirke søndag den 28. august 2016 blev aflyst på grund af regnvejr og gudstjenesten blev holdt i kirken. Men bålet fungerede i sognegårdshaven.
Herthas julespil i Skivholme Kirke onsdag den 14. december 2016. Kirkestafetten nåede til Sjelle Kirke den 22. juni 2016 og var velbesøgt.
Fredag den 2. december 2016 var der i Skivholme Kirke juleevangeliet for dagplejebørn og børnehavebørn. Menighedsudflugten lørdag den 4. juni 2016 gik til Ørslevkloster Kirke ved Skive.
Søndag den 27. november afholdtes Thomas Frøkjærs 25-års præstejubilæum i Sjelle Kirke med efter følgende reception. Friluftsgudstjeneste i Skivholme Kirkes sognegårdshave 2. pinsedag 2016. Det var et kløverblads arrangement.
Fra forpremieren til Den fortabte Søn, Skivholme Kirke onsdag den 16. november 2016. Søndag den 31. januar 2016 var der Kyndelmisse gudstjeneste i Skivholme Kirke med efterfølgende arrangement i sognegården med servering af pandekager.
Høstgudstjeneste i Skivholme Kirke søndag den 25. september 2016 med efterfølgende kaffebord i sognegården. Høstpyntet af Jette Lassen. Kirkehøjskole i Skivholme Kirke med sognepræst Gudmund Rask-Pedersen som foredragsholder med titlen Fra dødningehjem til de levendes land. 20.1.2016.