Vikariat for kirkesanger

Menighedsrådet ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker i Skanderborg Provsti søger vikar til orlovsstilling for kirkesanger i perioden 7. oktober 2019 – 7. januar 2020.
Stillingen er normeret til 9 timer ugentlig med fast fridag om mandagen.
Løn efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: 
mandag den 2. september.
Ansøgningen stiles til menighedsrådet og sendes til: Kirkekontoret for Skivholme, Sjelle og Skjørring sogne, Smedeskovvej 2, 8464 Galten.
Nærmere oplysning om stillingen hos:
Menighedsrådsformand Ole Jensen,
tlf. 28192318
Kontaktperson Steen Frøslev, tlf. 22161117
Sognepræst Thomas Frøkjær,
tlf. 86954013 / 22469464